Eerste onderzoeken Bubbledeckvloer voor KREKON in opdracht

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een informatiedocument opgesteld waarin een stappenplan is opgenomen voor de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. Voor de meest urgente situaties zijn ook maatregelen voorgesteld.

Binnen KREKON BV is de laatste jaren erg veel expertise ontwikkeld in onderzoek naar bestaande constructies. In veel parkeergarages is horizontale delaminatie gevonden, soms in constructieve vloeren, soms in stortvlakken, vaak in onderwaterbetonvloeren.

Op moment van dit bericht heeft KREKON 14 parkeergarages in onderzoek.

Wij hebben in een recent onderzoek aangetoond dat in een zgn poly-plaatvloer, een verschijningsvorm van de breedplaatvloer, ook verminderde hechting dan wel onthechting heeft plaatsgevonden.

Net als de bubbles in de bubbledeckvloer zijn er gewichtbesparende PS-stroken in deze vloer opgenomen. Tussen de PS-stroken in blijven er smalle beton-dammetjes over die op de breedplaat moeten hechten. Als de cementsluier op de breedplaat nog aanwezig is of de breedplaat is niet opgeruwd is er, net als in de Eindhovense parkeergarage, verminderde hechting aanwezig met mogelijk constructief onveilige situaties tot gevolg.

Omdat dit een fenomeen is dat wij reeds veel zijn tegengekomen is door ons specialistische onderzoeksapparatuur aangeschaft waar wij snel NON-destructief onderzoek kunnen doen om zo te beoordelen of er sprake zou kunnen zijn van onthechting.

Wanneer er een verdacht situatie optreedt kan een verificatiekern worden geboord.

In onderstaande afbeelding ziet men op ongeveer 40cm diepte een verstoring in een betonvloer van 1 meter dik.

Met een gebiedsscan kunnen wij een potentieel gevaarlijke situatie snel herkennen en een actieplan opstellen.

Heeft u het vermoeden dat uw gebouw voorzien is van een breedplaatvloer van het type bubbledeck of polyplaat, kunt u een beroep doen op onze expertise.