Theater De Schalm Veldhoven

Plaats:                  Veldhoven
Opdrachtgever:   Theater de Schalm
Architect:             Buro Beek
Aannemer:           Schreuder bouw & onderhoud
Ingebruikname:   2015

Theater de Schalm is in het centrum van Veldhoven gelegen en dateert uit eind jaren ’80 van de vorige eeuw. De nieuwe plannen omvatten onder andere het geheel vernieuwen van het interieur en toevoegen van nieuw volume.

Ten behoeve van deze plannen hebben wij op bijzondere wijze mogen adviseren. Allereest is de bestaande situatie grondig geïnventariseerd. Op basis hiervan is een 3D-rekenmodel opgezet welke met geschikte software is doorgerekend. Hierdoor is het mogelijk gemaakt de reeds aanwezige constructie volledig uit te nutten en slechts beperkt constructie toe te voegen. Deze benadering heeft zeer kostenbesparend gewerkt.

Het nieuwe volume is op voorstel van KREKON uitgevoerd in een massief houten prefab draagstructuur(www.klh.at). Randvoorwaarden als een zeer korte bouwtijd en de inpassing binnen een scherp budget zijn uiteindelijk doorslaggevend geweest om te kiezen voor dit systeem.

 

Vorige project - Volgende project