Schadeonderzoek Parkeergarage de Witte dame

In elk schadeonderzoek volgt KREKON een vooraf opgestelde onderzoeksstrategie. Voor elk type schade wordt deze strategie opnieuw bepaald.

Dia1

Het conceptonderzoek gaat er altijd vanuit dat de aard-, de omvang-, en de oorzaak van de schade invloed heeft op het uiteindelijke hersteladvies. Uiteraard dient de klant altijd nog invloed te kunnen hebben op dit advies. Beschikbaar budget, esthetische wensen en eisen, overlast en anders kunnen input zijn voor het uiteindelijke advies.

Dia2

Op het moment dat dit, in overleg met de klant is vast gesteld kan een onderzoeksvoorstel worden gedaan waarbij geïdentificeerd wordt welke bronnen voorhanden zijn om te onderzoeken. In het algemeen geldt dat hoe meer bronnen voorhanden, des te waarschijnlijker het is om oorzaken van schade te vinden. Zo kan uiteindelijk de bron van de ellende worden aangepakt in plaats van de symptomen te bestrijden.

Dia3

Schade onderzoek de witte dame

Deze onderzoeksstrategie is ook toegepast in het onderzoek naar schade in de Parkeergarage “De Witte Dame”.

Vanuit archiefmateriaal, destructiefonderzoek, Non-destructief onderzoek, in-situmetingen is de garage opnieuw constructief doorgerekend.

 

Analyse van de gegevens.

Nadat alle bronnen zijn onderzocht heeft KREKON kunnen concluderen dat de terugkerende watervoerende scheuren ontstaan door beweging in de constructie.

De kelderbak functioneert als het ware als een boot die lichtjes meedeint op het grondwater.

Ons onderzoek is uiteindelijk door het oorspronkelijke ontwerpbureau en Gemeente Eindhoven bevestigd. Dit is reden geweest om de garage onmiddellijk te sluiten.

Op dit moment wordt KREKON actief betrokken om een oplossing te bedenken voor de geconstateerde schade.