Karel Mollenstraat Zuid

Plaats:                  Valkenswaard
Architect:             Margry Arts Architecten BNA BV
Aannemer:           Nieuwenhuizen Daandels I Bouw BV
Ingebruikname:   2013

In het centrum van Valkenswaard heeft KREKON deelgenomen aan het ontwerpteam voor een nieuw te bouwen appartementencomplex met een twee-laagse, geheel onder de grond gelegen, parkeergarage. Met name de wijze van uitvoering verdient aandacht. Vanwege verschillende ontwerpeisen en andere randvoorwaarden was het noodzakelijk de vloer -1 eerder te storten dan de daaronder gelegen keldervloer en –wanden.

Deze wijze van uitvoering was goed voor een tweede prijs van de Betonvereniging, categorie uitvoering, in 2013.

Vorige project - Volgende project