Over Krekon

Introductie

Binnen KREKON BV is altijd gestuurd op KRE-atief KON-struktieve dienstverlening. KREKON vindt hier haar naam en haar DNA. Deze primaire keuze is in 1991 gemaakt. De bedrijfsfilosofie dat constructief ontwerpen een creatief proces is, is jarenlang houdbaar gebleken.

Veel con-collega’s in de markt sturen op cost-leadership. Aantoonbaar lijdt de hierdoor aangeboden kwaliteit van advies onder deze strategie en KREKON mag vaak, in navolging van constructief falen, het schadeonderzoek doen en schadehersteladvies geven. KREKON heeft zich in het bijzonder ontwikkeld in schade- en transformatie-vraagstukken.

Met specialistische kennis van zaken zijn onze adviseurs automatisch goede adviseurs voor nieuwbouwprojecten. Door specialistische kennis van vele schademechnismen kan falen, vanuit het ontwerp, bij nieuwbouwprojecten vermeden worden.

KREKON wil kwalitatief hoogwaardig advies geven. Op dit moment ziet KREKON haar orderportefeuille zeer stevig aantrekken. Klanten vinden automatisch hun weg naar onze adviseurs.

KREKON BV is een bouwkundig constructief ingenieursbureau en opereert, onder andere, in bouwteamverbanden. Deze bouwteamverbanden zijn discontinue van aard. Dat betekent concreet dat elke individuele adviesopdracht voor verschillende opdrachtgevers, bouwadvies- en bouwuitvoeringspartners in opdracht wordt genomen.

KREKON wordt daarbinnen voor verschillende adviseringsfasen ingeschakeld. De gemakkelijkste verdeling die hierin te maken is, zijn de fasen:

Fase 1. Tot en met bouwvergunning,

Fase 2. Tot en met werk- en bouwplaatsvoorbereiding,

Fase 3. Tot en met directievoering.

KREKON krijgt dus fase 1 of 1 en 2 of 1,2 en 3 in opdracht.

Daarnaast hebben sommige opdrachtgevers een abonnement op dienstverlening.

Alhoewel medewerkers van KREKON BV de kennis en de kunde hebben om advies uit te brengen in de breedte van de bouwmarkt, in het werkgebied van complexe utilitaire nieuwbouw tot kleine exclusieve villabouw, ligt het hart bij transformatie van bestaand vastgoed, inclusief schadeonderzoek en advisering.

Ten behoeve van deze specifieke adviestak is gedegen kennis noodzakelijk van oude normenseries in hout, staal, metselwerk en belastingen etc., samen met kennis van de eisen die de wetgever stelt aan getransformeerd bezit. Medewerkers van KREKON BV verrichten veel constructief forensisch onderzoek.

Binnen de adviesbranche beweegt KREKON BV zich daarmee in 2- nichemarkten, te weten: advisering van exclusieve villa’s en transformatie van bestaand vastgoed ten behoeve van nieuw functioneel gebruik.

Specifiek op het gebied van beton is er meer dan gedegen kennis in huis. Niet voor niets werd aan KREKON al twee maal op rij de zilveren plak in de prestigieuze betonprijs Nederland uitgereikt.

Missie van KREKON BV

KREKON wil bestaand en nieuw vastgoedbezit duurzaam, veilig en aanpasbaar maken door een weloverwogen professioneel en onafhankelijk bouwkundig constructief advies te geven dat aansluit bij de behoeften en wensen van haar klanten.

Visie van KREKON BV

KREKON gelooft dat de duurzame economische waarde van Nederland voor een groot deel besloten ligt in het eigendom van huizenbezitters, corporaties en commerciële bedrijven. Dit bezit moet gekoesterd worden en verdient aandacht.

KREKON voegt waarde toe door even zuinig te zijn op uw bezit als op ons eigen bezit.

Doelen van KREKON BV

Doelen die krekon zich stelt:

 • Een kernteam van specialisten met unieke constructieve kennis van bestaand bezit gefocust en in bouwteamverband laten adviseren;
 • Het totale team van KREKON voortdurend te laten leren en innoveren op het gebied van haar specialismen;
 • Een adviseur te zijn die vertrouwen wekt door de wijze waarop zij adviesresultaten bereikt en een bijdrage levert aan de totale bouwkundige enigeerings- of onderzoeksopgave;
 • Een adviseur te zijn die ingrijpt als de constructieve veiligheidsvraag daarom vraagt en daarbij adequaat, en indien noodzakelijk, ongevraagd optreedt;
 • Een adviseur te zijn die intensief samenwerkt met alle bouwteamleden, waaronder de opdrachtgever. Dit vanuit betrokkenheid en reprociteit, en door informatie en kennis te delen;

Strategie van KREKON BV

KREKON faciliteert dit door:

 • Met u in gesprek te gaan;
 • Een robuust basisteam in dienst te hebben;
 • Creatief in dienstverlening te kunnen en willen zijn, zowel in technische als in organisatorische oplossingen;
 • Allianties te durven aangaan met strategische partners;
 • In elke fase van het ontwerp- en bouwproces snel te kunnen op- en afschalen binnen het adviesteam;
 • Internationaal en nationaal te adviseren om zo state-of-the-art kennis te blijven ontwikkelen;
 • Continue met verbetering en innovatie van productiemiddelen en onderzoeksapperatuur bezig te zijn welke geschikt zijn voor de fysieke en virtuele bouwadvisering;
 • Indien de klantvraag dit noodzakelijk maakt ,24 uur 7 dagen per week beschikbaar te zijn;
 • Redundante systemen en adviescapaciteit beschikbaar te hebben;
 • Te blijven investeren in de toekomst door actief bij onderwijs betrokken te zijn in raden van advies en door het beschikbaar stellen van stageplaatsen;

KREKON vraagt hiervoor;

Een eerlijk en acceptabel honorarium dat vooraf duidelijk met de klant wordt overeengekomen.