Welkom bij KREKON BV.

Nu gebouweigenaren, (institutionele) beleggers, private personen te maken hebben met een gebrek aan geld op de kapitaalmarkt en geconfronteerd worden met waardevermindering van hun bezit, zijn nieuwbouw ontwikkelingen in Nederland (en ver daar buiten) getemporiseerd, dan wel stil gevallen.

Het nationale besef lijkt echter aanwezig dat investeren in “steen” nog steeds een waardevolle belegging is. Nu het besef aanwezig is dat bestaand vastgoed een “constructieve restwaarde” heeft en KREKON de koers heeft uitgestippeld dat zij juist hier haar focus wil hebben en haar kracht wil inzetten, is hier een goede match gevonden in behoefte en koers.

KREKON heeft marktconforme kennis in huis in de breedte van constructief bouwkundige advisering. KREKON heeft zeer bijzondere expertise in huis daar waar het gaat om transformatie van bestaand bezit in combinatie met constructief restwaarde onderzoek.

KREKON  doet daarbij constructief forensisch onderzoek naar de staat van oude constructies. De bijzondere onderzoeksapparatuur wordt daarbij ingezet.

Daarnaast kan KREKON terug vallen op vertrouwde ketenpartners. E.e.a. betekend dat KREKON prima in staat is om de marktvraag te beantwoorden.